Styrelsen

Styrelsemöte med Arkivförbund Sydost

Kallelse har skickats ut till ledamöter och ersättare.

Tid: Torsdagen den 24 augusti 2017, kl. 10.00
Plats: Korrö, 360 24 Linneryd


Samåkning: Ring Gun-Britt Ahlburg 0730-31 04 99
Förhinder: Meddela Marie Ulmhed 0470-413 78 eller e-post marie.ulmhed[snabel-a]vaxjo.se

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Rapporter
a) Ekonomi
b) Övrigt
5. Kursverksamhet
6. Studieresa
7. Avtal med Sydarkivera om hemsidan
8. Övriga frågor

Gemensam lunch efter styrelsemötet på Korrö. Meddela Marie Ulmhed om du vill ha fika och lunch och eventuellt behov av specialkost senast den 14 augusti.

Protokoll från förra styrelsemötet:
Protokoll styrelsen 2017-05-04 (Pdf)

Styrelsemöte 13 oktober

Kallelse har skickats ut till styrelsemöte med Arkivförbund Sydost torsdagen den 13 oktober kl. 10.00 i Bräkne-Hoby.

OBSERVERA! Plats har ändrats. Styrelsemötet i december hålls i Älmhult.

Dagordning:

1. Öppnande
2. Justerare
3. Dagordning
4. Skrivelser
5. Rapporter
a/ Ekonomi
b/ Kurser
6. Avtal med Sydarkivera om hemsidan
7. Övriga frågor
8. Avslutning

Förhinder anmäles till Marie Ulmhed 0470-413 78 eller marie.ulmhed@vaxjo.se

För samåkning kontakta Marie se ovan.

Protokoll från styrelsens möte 2016-08-25

Styrelsemöte 25 augusti

Kallelse har skickats till ledamöter och ersättare i arkivförbundets styrelse. Sammanträdet är dem 25 augusti på Blekinge museum i Karlskrona.

10.30 Kaffe i grevens salong (1700-tal)
11.00 Styrelsemöte
12.00 Lunch

Hitta till Blekinge museum, Borgmästaregatan 21 (Fisktorget), Karlskrona:

Utflykt till Aspö

Efter middagen guidar Björn Petterson de som vill åka med till Aspö. Resan sker i egna bilar (samåkning).

Färja mot Aspö avgår 13.30 för er som vill se Drottningskärs kastell och/eller Museum för Rörligt Kustartilleri (öppet 10-16) enligt tidtabell.

Anmälan

Anmälan är obligatorisk både till styrelsemötet och Aspöresan.

Anmäl dig till Kerstin Johansson.
Telefon: 0470-413 70
E-post: kerstin.johansson[snabel-a]vaxjo.se

Undrar du över något tag kontakt med Karin Nilsson 0455-30 49 68

För samåkning kontakta Kerstin.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Justerare
  3. Dagordning
  4. Skrivelser
  5. Rapporter
  6. Nästa styrelsemöte
  7. Nya frågor
  8. Avslutning