Okategoriserade

Presskonferens Blekingearkivet 28 januari

Välkommen på presskonferens på Blekingearkivet imorgon, tisdagen den 28 februari kl 10.00!

Adress Ronnebyvägen 4 (Tingsgården), Bräkne-Hoby.

Ett brev från 1946 från en arg bonde i Ronneby inspirerade till den nyskrivna pjäsen Stenjätten.
Nu närmar sig premiären.

Träffa regissören Richard Turpin, teaterkonsulent Ingela Gånedahl och länsarkivchefen Per Lundin som berättar om bakgrunden och visar originalbrevet.

Planeringsdag 7 februari

Inbjudan har skickats ut till styrelseledamöter och ersättare. Representant från medlemsorganisationer som inte är representerade i styrelsen är välkomna att delta.

Praktiskt

Datum: 7/2 2017

Tid: 10:00-ca 14:00

Alla styrelseledamöter och ersättare är välkomna. Har du inte möjlighet att delta uppmanas du att utse annan deltagare till planeringsdagen. Representant från medlemsorganisationer som inte är representerade i styrelsen är välkomna att delta.

Anmälan: till Kerstin Johansson tel 0470/41370, kerstin.johansson@vaxjo.se eller Marie Ulmhed 0470/41378, marie.ulmhed@vaxjo.se senast den 1februari.

Plats: Rosenholm, Karlskrona

Hitta hit: Museets öppna magasin ligger på Skrädderivägen på Rosenholmsområdet. Följ skyltar ”Blekinge museum” längs Vaktvägen. Buss nr 5 Nättraby-Centrum trafikerar. Hållplats finns på Arenavägen. Följ sedan skyltar.  Har du svårt att hitta ring gärna Kerstin, Mari eller Karin Nilsson 0455/304968

Program för planeringsdagen

9: 30 – 10:00 Fm kaffe
10:00 Planering av verksamheten för 2017
12:00 Lunch
13:00 Fortsatt planering

Inför årsmötet 2017

Målsättningen med planeringsdagen är att förbereda årsmötet för Arkivförbund Sydost och att ta fram en verksamhetsplan för 2017. Verksamhetsplan ska innehålla kursplanering för 2017 med ansvarig för resp. kurs. Det är viktigt att vi som representerar medlemsorganisationer tar upp frågor och önskemål som är aktuella på arkivområdet.

Fundera på vilka kurser som behövs för arkivområdet? Vad behövs i just din organisation?

Inför årsmötet ska ett antal dokument upprättas:

 • Årsberättelse (planeringsdag)
 • Resultat- och balansräkning (kassören)
 • Revisionsberättelse (revisorerna)
 • Verksamhetsplan (planeringsdag)
 • Budget (kassören)

Valberedning

Valberedningen kallas för att förbereda valen inför 2016.

Styrelsemöte

Styrelsemöte under dagen

Dagordning för styrelsemötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Skrivelser
 5. Rapporter
  1. Ekonomi
  2. Kurs Tidens tand
 6. Avtal med Sydarkivera om hemsidan
 7. Släktforskning Sydost
 8. Träff för studieförbund, hembygdsföreningar med flera med information om arkivfrågor
 9. Arkivveckan 16-18 maj 2017
 10. Övriga frågor

Välkomna till en givande planeringsdag!