Växjö stadsbibliotek

Växjö Stadsbibliotek har troligen sitt ursprung i medeltiden. Stadens bibliotek och handskriftssamlingen daterar sig till stora delar från 1600-talet. Samlingen har i stor utsträckning anknytning till Småland, men man finner även handskrifter och verk från ett flertal länder i Europa.

Kontakt

Postadress: Box 1202, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7, 351 12 Växjö
Telefon: 0470-414 44
E-post:  stadsbiblioteket[snabel-a]vaxjo.se
Hemsida: www.vaxjo.se/bibliotek

Öppettider

1 september – 30 april: måndag-torsdag 8.00 – 20.00, fredag 8.00 – 18.00, lördag 10.00–16.00, söndag 12.00–16.00

1 maj – 31 augusti: måndag-torsdag 8.00 – 19.00, fredag 8.00–18.00, lördag 10.00 – 15.00, söndag stängt.

Personal

Frågor kring stiftsbiblioteket besvaras i informationspunkterna. Ansvarar för samlingarna gör Lillo-Ann Ericsson lillo-ann.ericsson[snabel-a]vaxjo.se

Forskarplatser

Två. Fler kan ordnas efter behov.

Service och utrustning

Mikrofilmsläsare, datorer samt kopieringsmaskin med möjlighet att spara på USB-minne.

Priser

Framtagning av arkivalier är gratis. Kopiekostnad är 3 kr/A4-kopia och 5 kr/A3-kopia.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Växjö Stadsbibliotek har troligen sitt ursprung i medeltiden. Från 1600-talet finns säkrare uppgifter om stadens bibliotek och handskriftssamlingen daterar sig till stora delar från denna tid. Samlingen har i stor utsträckning anknytning till Småland, men man finner även handskrifter och verk från ett flertal länder i Europa.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Bibliotekets manuskriptsamling omfattar ca 1 200 nummer. Speciella arkivalier är Archivum Smolandicum, Södergrenska bokhandelsarkivet, sju omfattande gårdsarkiv från Småland samt en samling unika musikmanuskript från 1500 och 1600-talet. Bland enskilda arkivalier kan nämnas Carl von Linnés anteckningsbok från hans skoltid vid Växjö gymnasium, det första kända manuskriptet av Linné. Det äldre materialet, utgivet före 1900, består av cirka 100 000 volymer. Den äldsta är från 1200-talet. Samlingarna innehåller i första hand andlig litteratur, men även filosofi, naturvetenskap, ekonomi, medicin och konsthistoria.

Register och sökingångar

Det finns tryckta arkivförteckningar, men arbete pågår med att lägga in bibliotekets äldre samlingar i Libris, den nationella biblioteksdatabasen. Materialet blir nu tillgängligt för hela världen. Några verk, till exempel Archivum Smolandicum, är digitaliserade och tillgängliga via bibliotekets hemsida.