Svenska Emigrantinstitutet

Kontakt

Postadress: Box 201, 351 34 Växjö
Besöksadress: Vilhelm Mobergs gata 4, 352 34 Växjö
Telefon: 0470 – 070 42 57
E-post:  judit.soderblom[snabel-a]kulturparkensmaland.se
Hemsida: www.kulturparkensmaland.se

Öppettider

Se hemsidan eller ring för öppettider

Personal

Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland. Övergripande ansvar för verksamheten, kontakter med andra institutioner, forskning.

Judit Söderblom, arkivarie.

Forskarplatser

8 platser

Service och utrustning

4 datorer med skrivare, 8 mikrofilm/fichläsare, kopiator, mikrofilmsskanner

Priser

Kopior 3-10 kr/st. Släktforskare betalar en avgift för tillgång till emigrantdatabaser och hjälp med sökningar. Övrig arkivservice avgiftsfri.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Svenska Emigrantinstitutet (SEI) är en enskild stiftelse grundad år 1965 med uppgift att samla in, dokumentera och sprida kunskap kring svensk emigration. Under senare år har uppdraget breddats till att även omfatta immigration. 1968 byggdes Utvandrarnas Hus där Svenska Emigrantinstitutet har sitt arkiv och bibliotek.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Arkivet omfattar ca 1500 hyllmeter främst från perioden efter 1850 till idag. En stor del av samlingarna består av enskilda personarkiv, men även ett stort antal svensk-amerikanska kyrko- och föreningsarkiv, intervjuer med mera.

Register och sökingångar

Arkivförteckningar finns i forskarsalen. På sikt kommer förteckningarna att registreras i förteckningsprogrammet Visual Arkiv och därmed även bli tillgängliga i NAD. En stor del av samlingarna är digitaliserade. Databasregistrering av brev, fotografier och intervjuer pågår.