Smålands museum Sveriges glasmuseum

Museets dokumentation kring länets byggnader, arkeologiska utgrävningar med mera finns samlad i ett topografiskt arkiv. De arkiv museet samlat in består av enskilda personarkiv och ett flertal samlingar rörande svensk glastillverkning.

Kontakt

Adress: Sandvägen 15, 352 45 Växjö
Telefon: 0470-70 42 70 (Per-Olof Andersson), 0470 -704247 (Lennart Johansson)
E-post: p-o.andersson[snabel-a]kulturparkensmaland.se, lennart.johansson[snabel-a]kulturparkensmaland.se
Hemsida: www.kulturparkensmaland.se

Öppettider

Vardagar 8.00–16.00. Studiebesök eventuellt även kvällstid efter överenskommelse. Vi är tacksamma om ni meddelar oss några dagar i förväg när ni vill bedriva forskning.

Personal

Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland. Övergripande ansvar för verksamheten, kontakter med andra institutioner, forskning. Per-Olof Andersson, 1:e arkivarie. Ordnar, sorterar och förtecknar arkiv, upprättar register, forskning.

Forskarplatser

Flera forskarplatser i Kulturarvscentrums forskarsal.

Service och utrustning

Möjligheter till kopiering och skanning.

Priser

Kopiering och skanning till självkostnadspris.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Smålands museum – Sveriges glasmuseum är Sveriges äldsta landsortsmuseum med samlingar från 1792 och äldsta byggnad från 1885. Länsmuseet ombildades 1972 till stiftelse.

Stiftelsens huvudmän har varit Växjö kommun, Landstinget Kronoberg och Kronobergs läns Hembygdsförbund. Museet har en nationell uppgift att samla, dokumentera och visa svenskt glas. Museet återinvigdes 1996 som Smålands museum – Sveriges glasmuseum efter omfattande till och ombyggnader. Utöver glas i alla former omspänner Smålands museums samlingar allmän kulturhistoria, bildkonst, textilier, kyrkliga inventarier, arkeologi, och jordbrukshistoria. Det särskilda myntkabinettet är samlingarnas äldsta del. De permanenta och temporära utställningarna är inriktade mot formgivning, glas, bildkonst och kulturhistoria.

Smålands museum är numera en del av Kulturparken Småland och samlingarna utgör tillsammans med Kronobergsarkivets samlingar en viktig del av Kulturarvscentrum Småland. Här har en ny arkivbyggnad uppförts där båda institutionernas samtliga arkivsamlingar förvaras.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Arkivet omfattar cirka 1000 hyllmeter. Museets dokumentation kring länets byggnader, arkeologiska utgrävningar med mera finns samlad i ett topografiskt arkiv. De arkiv museet samlat in består av enskilda personarkiv och ett flertal samlingar rörande svensk glastillverkning, från bland annat glasbruk, formgivare och olika branschorganisationer.

Register och sökingångar

Arkiven är ordnade och förtecknade enligt allmänna arkivschemat. På sikt kommer förteckningarna att registreras i förteckningsprogrammet Visual Arkiv och därmed även bli tillgängliga i NAD. Delar av samlingarna är digitaliserade och museets fotosamlingar registreras i databasen SOFI.