Skruvs glasmuseum

I museet finns huvudsakligen glasföremål och dokumentation kopplade till glasbruket och Kosta-Bodakoncernen. Arkivet bildades 1983 men dokument och föremål omfattar tidsperioden 1877-2011.

Kontakt

Besöksadress: Kajvägen 4, 360 53 Skruv
Telefon: 0478-20 026 (Birger Johansson), 0478-20 373 (Karin Sjögren)

Öppettider

Midsommarveckan – 15:e augusti:
Vardagar kl. 13.00 – 16.00
Lördagar och söndagar kl. 11.00 – 15.00
Annan tid efter överenskommelse.

Personal

Birger Johansson, Karin Sjögren, och Börje Nilsson har nycklar till lokalerna och vetskap om verksamheten.

Forskarplatser

Två forskarplatser.

Service och utrustning

Efter överenskommelse kan hjälp erbjudas med kopiering och med att ta fram arkivalier. Eller med att söka i arkivförteckning och databaser. Det finns dator, skanner och skrivare att tillgå.

Priser

Inträdesavgift för besökare till muséet är 20 kr/vuxen besökare (över 15 år)

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Efter en konkurs för glasbruket år 1977 bildades glasmuseet sedan Kosta-Bodakoncernen efterskänkt ett stort lager med glasföremål men även dokument till Ljuders hembygdsförening. På 2000-talet kom även byggnaden, delar av det gamla glasimperiet, i Hembygdsföreningens ägo.

I museet finns huvudsakligen glasföremål och dokumentation kopplade till glasbruket. I Skruv under tidsperioden 1897 fram till nutid. Geografiskt omfattas huvudsakligen den verksamhet som funnits eller finns i Skruv, men kopplingar finns till andra glasbruk.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

I arkivet finns dokument och databaser rörande glasföremål och glasplåtar (fotografier av bland annat lokalbefolkningen) samt även bokföring.

Inventering av Skrufs Glasbruk AB, Krona-Bruken AB och Kosta Boda AB:

 • Kassaböcker (1897-1980)
 • Huvudböcker (1897-1971)
 • Debitorer (1912-1967)
 • Kreditorer (1912-1968)
 • Tillverkningsrapporter (1940-1962)
 • Kopieböcker, brev, fakturor (1897-1922)
 • Kundreskontra (1896-1935 och 40-tal)
 • Aktiebrev och utdelningskuponger (1890-tal, 1917-1918)
 • Lagfarter, avstyckningar och registreringsbevis (1896-1945)
 • Deklarationer (1935-1944, 1945-1963)
 • Ritningar ugnar (1922)
 • Protokoll (1921-1947)
 • Avräkningsböcker (1897-1928)
 • Personalkort (1900-talet, 1977)
 • Luffarbok (1930-talet)
 • Ritningar (1896-1947)
 • Styrelseberättelser (1948-1959)

Arkivet bildades 1983 men dokument och föremål omfattar tidsperioden 1877-2011.

I arkivet finns även skolmaterial i form av skolplanscher, kartor, kataloger och kontorsmaskiner.

Register och sök ingångar

Det finns register över glasföremål och glasplåtar.