Kronobergsarkivet

På Kronobergsarkivet finns alla typer av enskilda arkivbildare representerade: från små föreningar till stora företagsarkiv omfattande över 1 000 volymer. Här finns även ett omfattande fotoarkiv, och en mängd fanor och standar från fackföreningar, politiska partier och andra organisationer.

Kontakt

Adress : Sandvägen 15, 352 45 Växjö
Telefon: 0470-70 42 70 (Per-Olof Andersson), 0470 -704247 (Lennart Johansson)
E-post: p-o.andersson[snabel-a]kulturparkensmaland.se, lennart.johansson[snabel-a]kulturparkensmaland.se
Hemsida: www.kulturparkensmaland.se

Öppettider

Vardagar 8.00–16.00. Studiebesök eventuellt även kvällstid efter överenskommelse. Vi är tacksamma om ni meddelar oss några dagar i förväg när ni vill bedriva forskning.

Personal

Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland. Övergripande ansvar för verksamheten, kontakter med andra institutioner, forskning.

Per-Olof Andersson, 1:e arkivarie. Ordnar, sorterar och förtecknar arkiv, upprättar register,
forskning.

Forskarplatser

Ett flertal forskarplatser i Kulturarvscentrum Smålands forskarsal.

Service och utrustning

Möjligheter till kopiering och skanning.

Priser

Kopiering och skanning till självkostnadspris.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Arkivet bildades år 1984 under namnet Folkrörelsearkivet Kronoberg. Arkivets uppgift är att samla, inventera, förteckna och bevara handlingar, fotografier med mera från enskilda arkiv-bildare i Kronobergs län. Vi utgör ett komplement till de statliga och kommunala arkiven och tar emot handlingar från samtliga enskilda arkivbildare: folkrörelser, organisationer, företag, gårdar, byalag och privatpersoner.

År 1993 bytte arkivet namn till Kronobergsarkivet, med det utökade uppdraget att omhänderta alla typer av enskilda arkiv i Kronobergs län. Från den 1 januari 2010 är Kronobergsarkivet en del av Kulturparken Småland och samlingarna utgör tillsammans med Smålands museums samlingar en viktig del av ett gemensamt Kulturarvscentrum Småland. Den ideella föreningen kvarstår dock och har som främsta syfte att upprätthålla kontakterna med medlemsorganisationerna och se till att verksamheten bedrivs enligt stadgarnas ändamålsparagraf.

Kronobergsarkivet har en depå i Lessebo där handlingar från Lessebo bruksarkiv förvaras. Detta bruksarkiv är ett av södra Sveriges största företagsarkiv och omfattar drygt 5 000 volymer, bland annat räkenskapshandlingar, kartor och ritningar, korrespondens och fastighetshandlingar. I detta arkiv finns också handlingar från flera andra bruk i södra Sverige, bland annat Böksholms bruk och sulfitfabrik, Stenfors bruk, Augerums bruk och Kleva nickelverk och gruva.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

På Kronobergsarkivet finns alla typer av enskilda arkivbildare representerade: från små föreningar till stora företagsarkiv omfattande över 1 000 volymer. Här finns även ett omfattande fotoarkiv, och en mängd fanor och standar från fackföreningar, politiska partier och andra organisationer. Vi tar i princip emot alla slags handlingar, som på något vis beskriver verksamhetens art, som protokoll, verksamhetsberättelser korrespondens, kassaböcker, och så vidare. Tidsmässigt ligger tyngdpunkten från 1880-talet och framåt. För exempelvis vissa bruksarkiv finns dock handlingar från så långt tillbaka som 1600-talet.

Register och sökingångar

Samtliga arkiv är förtecknade enligt allmänna arkivschemat. På sikt kommer förteckningarna att registreras i förteckningsprogrammet Visual Arkiv och därmed även bli tillgängliga i NAD. Vår katalog finns utlagd på vår hemsida och uppdateras kontinuerligt. I ett föreningsregister, som för närvarande omfattar ca 6000 poster, finns uppgifter, inte endast om de arkiv vi förvarar hos oss utan också en mängd arkiv som förvaras på andra institutioner. För uppgifter ur föreningsregistret kontakta Per-Olof Andersson.