Kommunalförbundet Sydarkivera

Kommunalförbundet Sydarkivera bildas i januari 2015. Sydarkiveras bastjänster är arkivläggning avseende it-baserade verksamhetssystem som finns hos förbundsmedlemmarna, förvaltning av gemensam digital bevarandeplattform samt råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.

Kontakt

Adress : Båtsmanstorget 2, 352 30 Växjö
Telefon: 0470-34 96 30
E-post:  registrator@sydarkivera.se
Hemsida:  www.sydarkivera.se

Öppettider

Vardagar 10-12. Övriga tider efter överenskommelse.

Personal

Hos förbundet arbetar arkivarier och andra specialister inom informationssäkerhet, digitalt bevarande och förvaltning av digital bevarandeplattform. Personalen presenteras på hemsidan.

Mats Porsklev är förbundschef och har övergripande ansvar för verksamheten och anslutning av nya förbundsmedlemmar.

Utlämnande av handlingar hanteras av råd och stödfunktionen. Ansvarig för funktionen är Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie.

Forskarplatser

På Sydarkiveras kontor i Växjö finns möjlighet att ordna forskarplatser.

Priser

Enligt av förbundsfullmäktige fastställd taxa

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Kommunalförbundet Sydarkivera bildas i januari 2015. Förbundsmedlemmar är kommuner och regionförbund. Från starten hade Sydarkivera elva förbundsmedlemmar, tio kommuner i Kronoberg och Blekinge samt Region Blekinge. Uppgifter om aktuella förbundsmedlemmar finns på hemsidan.

Sydarkiveras bastjänster är arkivläggning avseende it-baserade verksamhetssystem som finns hos förbundsmedlemmarna, förvaltning av gemensam digital bevarandeplattform samt råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till arkivmyndighet efter beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige.

Befintliga arkiv på papper finns kvar hos förbundsmedlemmarna, om inte kommunerna särskilt avtalar om att överlåta även dessa arkiv till Sydarkivera som anslutande tjänst. Skanning ingår inte i förbundets bastjänster.

Sydarkivera är en politiskt styrd organisation. Närmare bestämt ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige utses av respektive förbundsmedlems fullmäktige.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Stöd för långsiktigt digitalt bevarande av olika informationstyper kommer införas successivt. Under 2017 kommer Sydarkivera att börja ta emot digitala arkivleveranser från sina förbundsmedlemmar. Planerade leveranser de första åren är avslutade akter i den sociala verksamheten samt kommunal vård och omsorg. Det är digitala akter som avställs från inaktiva journalsystem. Tjänst för att samla in arkivkopior av förbundsmedlemmarnas externa webbplatser införs under de närmaste åren.

Sydarkivera har ett mindre förvaltningsarkiv med handlingar från förbundets egen verksamhet.

Register och sökingångar

Överlämnade arkiv kommer att bli sökbara via den Nationella ArkivDatabasen (NAD).