Karlshamns museum

 Museets samlingar och verksamhet har anknytning till Karlshamn i första hand. Hos muséet finns föremålssamlingar, utställningar, tidningslägg och handlingar från Strömma textilindustri.

Kontakt

Adress: Vinkelgatan 8, 374 38 Karlshamn
Telefon:  0454-148 68
E-post:  kontakt[snabel-a]karlshamnsmuseum.se
Hemsida:  www.karlshamnsmuseum.se

Öppettider

Vintertid: vardagar 08-16

Sommartid: (juni, juli, augusti): alla dagar utom måndag kl. 13-17

Personal

Oftast kan enklare hjälp fås. Det finns personal, men med varierande kompetens.

Forskarplatser

Enstaka, men förhandsbokning kan krävas.

Service och utrustning

Eventuell datorplats, kopiering, framtagning av material, sökning i egna databaser.

Priser

Enstaka kopior och enklare bistånd är gratis. Mer omfattande hjälp betalas enligt överenskommelse.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

1607-museigarden-och-logga

Foto från museigården juli 2016, fotograf Bengt Norman

Museets samlingar och verksamhet har anknytning till Karlshamn i första hand. Det finns en traditionell föremålsinsamling som hembygdsförening, särskilt omfattande textilutställning, hemvävt, bonadsmålningar, dekorationsmålade väggar från 1700-tal och framåt.

Industriutställningar över Carlshamn Mejeri, Strömma, ABU, Halda, Svängstamattan, KVBJ (järnväg), stenindustri, tobak, punsch, tryckeri, silversmide, urmakeri, fiske, rederi (Fernströms).

Särskilda utställningar rörande personer och händelser: Alice Tegnér, LO Smith, Per Hasselberg, Karl XII´s kreditorer.

Konst av framför allt lokala konstnärer: ex W Schmidt, Thure Wahlström, Oscar Wickström.

 

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Tidningslägg från Karlshamns Allehanda (hela utgivningen)
Handlingar från Strömma textilindustri (bokföring mm)

Register och sökingångar

Det finns sökbara register över föremål, böcker, vykort, fotografier, artiklar, utvalda tidningsklipp