Blekingearkivet

Blekingearkivet är länsarkiv för enskild sektor i Blekinge län. Det finns arkiv från föreningar, företag, gods och gårdar, samt privatarkiv. Blekingearkivet tillhandahåller även utbildningar i arkiv- och dokumenthantering, samt konsulttjänster och externa uppdrag inom verksamhetsområdet.

Kontakt

Adress: Arkivcentrum Blekinge, Ronnebyvägen 4, Tingsgården, 372 60 Bräkne-Hoby
Telefon: 0457-813 87, 0706-34 83 13
E-post: info@blekingearkivet.se
Hemsida: www.blekingearkivet.se
Öppettider: se hemsidan.

Personal

Per Lundin, länsarkivchef
Per Frödholm, arkivarie
Anette Olofsson, arkivassistent
Jutta Schwandner, arkivassistent

Forskarplatser

10 forskarplatser.

Utrustning

Datorer, mikroficheläsare, skanner (A3) och kopiator.

Service

Forskarservice finns på Arkivcentrum i Blekinge som hjälper till med framtagning av materiel, kopiering, skanning och informationssökning. Det finns även möjlighet att få hjälp med handstilstolkning (texttydning).

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Länsarkiv för enskild sektor i Blekinge län. Det finns arkiv från föreningar, företag, gods och gårdar, samt privatarkiv. Blekingearkivet tillhandahåller även utbildningar i arkiv- och dokumenthantering, samt konsulttjänster och externa uppdrag inom verksamhetsområdet.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Arkivmaterial från enskilda arkiv/organisationer. Omfattningen år 2015 var cirka 2500 hyllmeter. Tidsomfånget är från 1643 till nutid. Majoriteten av arkivmaterialet är från 1850 och framåt.

Register och sökingångar

Detaljerade arkivförteckningar samt en mängd digitala sökingångar till både arkivinformation och släktforskning.