Om arkivguiden

Arkivförbund Sydost vill med denna skrift sprida kännedom och kunskap om FRITT_ORD_Blackolika arkiv i Blekinge län och Kronobergs län. Vi tror att alla typer av forskare och intresserad allmänhet ska ha nytta av informationen.

Vi hoppas kunna uppdatera skriften vartannat år så att den alltid hålls aktuell. Alla arkiv i Blekinge och Kronoberg är välkomna att vara med i guiden. Om du har synpunkter på innehållet eller vill ha med ditt arkiv i arkivguiden vänder du dig till kommunarkivet i Växjö.

Foto i Blekinge museum.

Fotografiet på framsidan är taget ca 1920 i Karlshamn på E G Johanssons Boktryckeri/Karlshamns Allehanda. Tryckpressen betjänas av ”tryckaren” till höger och ”iläggaren” till vänster. Foto i Blekinge museum. Fotograf okänd.

Arkivguiden har publicerats på internet sedan 2009. Arkivguiden på nätet uppdateras fortlöpande. Från och med 2016 finns även arkiven i Blekinge med i arkivguiden.