Växjö kommun

Hos Växjö kommunarkiv finns kommunala handlingar från år 1862 och framåt. Arkivet innehåller bland annat handlingar från alla styrelser, nämnder och bolag som funnits i Växjö stad och alla de kommuner som år 1971 bildade Växjö kommun. Sedan 2007 publiceras fortlöpande digitaliserade äldre kommunal-stämmoprotokoll i Svensk lokalhistorisk databas (SLHD).

Vaxjo_kommunarkiv

Kontakt

Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, 352 45 Växjö
Telefon: 0470-413 70, 0470-413 78
E-post: kommunarkivet[snabel-a]vaxjo.se
Hemsida: www.vaxjo.se/kommunarkivet

Öppettider

Måndag till fredag 9.00 – 12.00, övriga tider efter överenskommelse.

Personal

Kerstin Johansson, arkivarie 0470-413 70
Marie Ulmhed, arkivarie 0470-413 78

Forskarplatser

På Kulturarvscentrum finns en forskarsal med tillgång till referenslitteratur, kopiator och dator. Här finns även tillgång till toalett, fikarum och låsbara skåp.

Service och utrustning

Kopiator, skanner och besöksdator.

Priser

Efter särskild taxa som finns att hämta via kommunarkivets hemsida.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Kommunarkivet förvaltar arkiv som är överlämnade till arkivmyndigheten från kommunens olika verksamheter. Kommunarkivet ger råd åt kommunala förvaltningar och bolag och arbetar med att tillgängliggöra arkivet. Sedan 2007 publiceras fortlöpande digitaliserade äldre kommunal-stämmoprotokoll i Svensk lokalhistorisk databas (SLHD).

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från år 1862 och framåt. Arkivet innehåller bland annat handlingar från alla styrelser, nämnder och bolag som funnits i Växjö stad och alla de kommuner som år 1971 bildade Växjö kommun. Här finns också handlingar från dagens Växjö kommun. Beställ gärna kommunarkivets broschyr om du är intresserad av att veta mer om vilka arkiv som förvaras. Broschyren finns också att ladda ner på hemsidan. Sammanlagt förvaras omkring 4500 hyllmeter handlingar av kommunarkivet.

Karta_vaxjo_kommunarkiv

Karta som visar de kommuner som år 1971 bildade Växjö kommun

Register och sökingångar

Arkivförteckningar finns sökbara på Internet i Nationell Arkivdatabas.

Från 1907 och framåt finns tryckta fullmäktigeprotokoll med bra sökregister.

Protokoll från de gamla småkommunerna digitaliseras efterhand och finns sökbara i en databas på internet (SLHD).

Diarier (register över allmänna handlingar) har förts hos nämnder och bolag i olika form under årens lopp. Sedan mitten av 1990-talet är de flesta större diarierna datoriserade. 2006 började Växjö kommun använda ett dokument- och ärendehanteringssystem där inskannade dokument är kopplade till diariet.