Region Kronoberg

Bevarar och vårdar administrativa och medicinska handlingar som producerats inom regionens olika verksamheter och som har tagits om hand för slutarkivering. Om en enskild vårdgivare upphör omhändertar regionen vanligtvis journalhandlingarna.

Kontakt

Postadress:  351 88 Växjö
Besöksadress: Nygatan 20
Telefon: 0470-58 86 55
E-post:  regionarkiv[snabel-a]kronoberg.se
Hemsida: http://www.regionkronoberg.se

Öppettider

Enligt överenskommelse

Personal

Caroline Svensson, arkivassistent. En tjänst är vakant.

Service och utrustning

Kopiator.

Priser

Kopieringskostnad:
1-9 sidor – kostnadsfritt
10 sidor – 60 kronor
11 sidor och varje sida därefter ytterligare 6 kronor, exempel 12 sidor = 72 kronor.

Journalkopior har ett maxbelopp på 500 kronor. Begär man journalkopior från flera inrättningar så räknas det inte som ett utlämnande, utan varje mottagning/klinik/vårdcentral står för sitt utlämnande och sina kostnader.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Landstinget tillkom år 1863. Från detta år och till nutid finns administrativa handlingar bevarade. Medicinska handlingar finns bevarade från år 1811. Regionförbundet södra Småland bildades år 2007. Region Kronoberg bildades 1 januari år 2015. Region Kronoberg har tagit över landstingets och regionförbundets tidigare uppgifter, det vill säga hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt. Det geografiska området för verksamheten är Kronobergs län.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Vi bevarar och vårdar administrativa och medicinska handlingar som producerats inom regionens olika verksamheter och som har tagits om hand för slutarkivering. Om en enskild vårdgivare upphör omhändertar regionen vanligtvis journalhandlingarna. Det finns många anledningar till att man vill ta del av Region Kronobergs handlingar. Du kanske släktforskar, behöver ett betyg från tidigare landstingsdriven skola, läsa din journal eller ta del av protokoll eller beslut som tagits inom regionen, det tidigare landstinget eller regionförbundet.

Register och sökingångar

I dagsläget finns arkivförteckningarna endast att tillgå via kontakt med regionarkivet. Det moderna materialet som idag finns i patientdatajournalsystemet har regionarkivet inte tillgång till. Antingen krävs en kontakt med respektive klinik eller så kan regionarkivet hjälpa er med en begäran.