Olofströms kommun

Kontakt

Postadress: Box 302,  293 24 Olofström
Besöksadress: Östra Storgatan 5
Telefon:  0454-931 20 Ti och To 09.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00
E-post: arkiv[snabel-a]olofstrom.se
Hemsida: www.olofstrom.se

Öppettider

Tisdag och torsdag 7.30 – 16.15, ring före besök.

Personal

Johnny Juliusson, arkivföreståndare

Anna-Karin Johansen, administrativ chef

Forskarplatser

Det finns en plats i forskarrummet.

Service och utrustning

Kopiator med skanner som personalen hjälper till med vid behov.

Boka gärna tid för att få hjälp med sökning och framtagning av arkivalier.

Priser

Upp till 10 kopior utan kostnad.

Därutöver enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde

Kommunala handlingar och enskilda arkiv. De äldsta handlingarna är från Holje Byalag från 1500-talet.

Register och sökingångar

Arkivförteckningar finns på papper. Personalen har åtkomst till digitala arkivförteckningar.