Markaryds kommun

Kontakt

Postadress: Markaryds kommun, 285 22 Markaryd
Besöksadress: Drottninggatan 11, 285 22 Markaryd
Telefon: 0433-720 00
E-post: ks[snabel-a]markaryd.se
Hemsida: www.markaryd.se

Öppettider

8.00–16.00, ring gärna före besök

Personal

Kontaktperson är Margareta Larsson, kanslichef och Kristina Pandurovic Baron, kommunsekreterare. Arkivarietjänsten vakant.

Priser

Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Service och utrustning

Kopiering och framtagande av arkivhandlingar. Kopiator, scanner.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Arkivet omfattar Markaryds kommuns geografiska område. Arkivet innehåller nämnds, styrelse- och fullmäktigehandlingar samt övriga förekommande arkivhandlingar för Markaryds kommun. De äldsta handlingarna är från 1862.

Register och sökingångar

Arkivförteckningar finns, till viss del infört i digitala systemet Visual Arkiv. Dessutom finns ett digitalt diariesystem, handlingar finns från 1990-talet. Inga handlingar är sökbara på Internet.