Linnéuniversitetet

Kontakt

Postadress: 351 95 Växjö
Besöksadress: Universitetsplatsen
Telefon: 0772-28 80 00
E-post: arkiv[snabel-a]lnu.se
Hemsida:  www.lnu.se

Öppettider

Vardagar 8.00–16.00

Personal

Två heltidsanställda arkivarier: Johan Sahlin och Caroline Boode. Vid varje större enhet, till exempel institution och förvaltningsenhet, finns arkivredogörare.

Forskarplatser

I universitetsbiblioteket samt i universitetets centralarkiv (hus N).

Service och utrustning

Universitetets arkivarier samt av arkivredogörare på institutioner ger service till arkivbesökare. På biblioteket finns alltid hjälp att tillgå vid sökning i bibliotekets samlingar. I anslutning till centralarkiv finns mikrofilmsläsare, dator och kopiator. Motsvarande utrustning finns även i universitetsbiblioteket

Priser

Vi tillämpar Avgiftsförordningen SFS 1992:191

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Universitetsarkivet går tillbaka till år 1967, då verksamheten var en filial till Lunds universitet. Arkivet innehåller handlingar från utbildning, forskning och administration. Universitetsbibliotekets samlingar består av bruksarkiv, personarkiv samt andra arkiv som har skänkts till oss.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Våra myndighetsarkiv omfattar universitetsfilialen (1967-1977), högskolans arkiv och universitetets arkiv. Linnéuniversitetet förvaltar även arkiv från högskolan i Kalmar (1977-2009). Till det tillkommer många institutionsarkiv.

Universitetsbibliotekets arkiv:

 • Huseby (1569-1957)
 • George Stephens privatarkiv (1859-1884)
 • Joseph Stephens (1861-1934)
 • Elisabeth Stephens (1880-1911)
 • Florence Stephens (1900-1960)
 • Klavreströms bruksarkiv (1730-1963, häri ingår även Ydrehammars arkiv (1916-1961)
 • Åryd bruksarkiv (1740-1975), häri ingår även Edvin Olssons arkiv (1906-1950),
 • Räppe-Asakanalaktiebolags arkiv (1815-1953)
 • Sven Fagerbergs arkiv (1931-2003)
 • A. Göths arkiv (1919-1958)
 • David Lindquists arkiv (1926-1973, häri finns även dokument som tillförts av änkan med relevans till biskopen och hans samtida ämbetsfrågor, ifrån 1973, 1993)

Register och sökingångar

Samtliga arkivförteckningar från myndigheten finns i elektronisk form. Universitetsbibliotekets arkiv finns på papper och i vissa fall även som PDF-filer.