Landstinget Blekinge

Administrativa handlingar finns bevarade från 1818 och medicinska handlingar från 1797. Här finns även arkiv från landstingsdrivna skolor som vårdskola, naturbrukskola, skogsbruksskola och lanthushållsskola.

Kontakt

Postadress: 371 81 Karlskrona
Besöksadress: Wämö Center
Telefon: 0455-73 10 00
E-post: landstinget.blekinge[snabel-a]ltblekinge.se
Hemsida: www.ltblekinge.se

Öppettider

Enligt överenskommelse

Personal

Eva Olofsson, registrator
Lena Olsson, registrator
Marie-Louise Håkansson, registrator
Helene Håkansson, administrativ chef

Service och utrustning

Kopiator

Priser

Kopieringskostnad:
1-9 sidor – kostnadsfritt
10 sidor – 50 kronor
11 sidor – 5 kr per sida (max 250 kr)

Begär man journalkopior från flera inrättningar så räknas det inte som ett utlämnande, utan varje mottagning/klinik/vårdcentral står för sitt utlämnande och sina kostnader.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Landstinget bildades år 1863. Administrativa handlingar finns bevarade från 1818 och medicinska handlingar från 1797. Luckor förekommer. Verksamhetsområdet är Blekinge län.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

  • Administrativa och medicinska handlingar som upprättats inom landstingets olika verksamheter.
  • Handlingar från barnhem som varit verksamma i Landstinget Blekinges regi.
  • Betyg från tidigare landstingsdrivna skolor som vårdskola, naturbrukskola, skogsbruksskola och lanthushållsskola.

När privata vårdgivare upphör med sin verksamhet omhändertar landstinget journalerna.

Register och sökingångar

Arkivförteckningar finns i pappersformat. Det moderna materialet som idag finns i patientdatajournalsystemet har landstingsarkivet inte tillgång till. Det krävs en kontakt med respektive klinik för att få ta del av sin journal.