Karlskrona kommun

Hos Karlskrona kommunarkiv finns dokumentation från kommunal verksamhet i det område som Karlskrona kommun utgörs av.  Arkivet hyser också visst donerat material från lokala företag och föreningar.

Handskrift_ex2

Kontakt

Postadress: Karlskrona kommunarkiv, 371 83 Karlskrona
Besöksadress: Gärskullen, Aklejavägen, 371 54 Karlskrona
Telefon: 0455-30 30 48
E-post: kommunarkivet[snabel-a]karlskrona.se
Hemsida: www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Kommunarkiv

Garskullen2

 

Öppettider

Måndagar 9.00 – 16.00, tisdagar-fredagar 9.00 – 12.00.

Övrig tid enligt överenskommelse.

Begränsade öppettider under sommaren.

Personal

Olivia Simson, kommunarkivarie samt arkivassistenter.

Forskarplatser

Det finns 5 forskarplatser.

Utrustning

Kopiator (A4-A0) och mikrofilmläsare.

Service

Kopiering, sökning i arkivförteckningar och framtagning av arkivalier.

Priser

Aktuell taxa finns på kommunarkivets hemsida.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Arkivsamlingarna består huvudsakligen av dokumentation från kommunal verksamhet i det område som Karlskrona kommun utgörs av.  Handlingarna omfattar som regel perioden 1863 och framåt. Arkivet hyser också visst donerat material från lokala företag och föreningar samt inhyrda arkiv, hos dessa kan tillgängligheten vara begränsad.

Register och sökingångar

Det finns möjlighet att söka i förteckningar på plats och genom hemsidan.

Det finns register över exempelvis beviljade bygglov, betyg, kart- och ritningsmaterial. Dessa söks i på plats med hjälp av personalen.