Alvesta kommun

Arkivet omfattar Alvesta kommuns geografiska område. Arkivet innehåller huvudsakligen nämnds, styrelse- och fullmäktigehandlingar för Alvesta kommun och de landskommuner som bildade Alvesta storkommun år 1971.

Kontakt

Postadress:  Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta
Besöksadress:  Centralplan 1, 342 80 Alvesta
Telefon: 0472-150 00
E-post: klk[snabel-a]alvesta.se
Hemsida: www.alvesta.se

Öppettider

8.00–17.00 efter överenskommelse

Personal

Kontaktpersoner är Lisa Åberg kanslichef  och Lisa Eriksson kommunsekreterare.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Arkivet omfattar Alvesta kommuns geografiska område. Arkivet innehåller huvudsakligen nämnds, styrelse- och fullmäktigehandlingar för Alvesta kommun och de landskommuner som bildade Alvesta storkommun år 1971. Från församlingarna (småkommunerna) finns handlingar från cirka år 1850 (i något fall år 1802).

Register och sökingångar

Arkivförteckningar finns. Inget är idag datoriserat. Det går däremot bra att söka i diariesystemet tillbaka till mitten av 1990-talet.