Väckelsångs hembygdsförening

Kontakt

Postadress: 360 14 Väckelsång
Besöksadress: Hembygdsgården, Väckelsång
Telefon: 0470-337 40, Hembygdsgården,
0709-32 86 84, Carina Elmqvist, sekreterare i hembygdsföreningen
Hemsida: Läs om Väckelsångs hembygdsförening på Väckelsång.se
Facebook: Väckelsångs hembygdsförening

Öppettider

Efter överenskommelse

Personal

Styrelsen i hembygdsföreningen. Vid släktforskning tar vi kontakt med olika personer i Väckelsång som har god kännedom om släktförhållanden.

Forskarplatser

I hembygdsgården efter överenskommelse

Service och utrustning

Mikrofilmläsare, kopieringsmaskin

Priser

Vi tar betalt för kopiering, porto, böcker och liknande.

Historik, verksamhetsområde, inriktning, omfång och huvudsakliga innehåll

Geografiska området är Väckelsång. Framför allt mottar hembygdsföreningen arkiv från privatpersoner. I arkivet finns Fabian Karlssons nedtecknade skrivelser, teckningar, berättelser från gamla tider i Väckelsång. Alla konfirmandkort från år 1898 fram till nu finns i arkivet. Hembygdsföreningen får fortlöpande fotografier för varje år. Därutöver finns hembygdsböcker med historik från Väckelsång, fotografier, emigrantförteckning och släktforskning. Föreningen har även ett bibliotek med gamla böcker: faktaböcker, romaner, reseskildringar, skolböcker med mera.

Register och sökingångar

Arkivförteckningar
Vi har berättelser och historik i mappar som är numrerade i ett lättillgängligt register