Asarums hembygdsförening

Kontakt

Postadress: Asarums Hembygdsförening, Box 100, 37402 Asarum
Besöksadress: Asarums Bygdemuseum på Stenbacka, Stenbackavägen
Telefon: 0454 321709
E-post: Asarum[snabel-a]telia.com
Hemsida: http://www.hembygd.se/asarum

Öppettider 2016

Söndagar fr o m 5 juni – 28 augusti. För visning vid andra tider ring 0454-32 11 58 eller 0454-32 18 84.

Personal

Ca 30 personer

Forskarplatser

Tre forskarplatser

Utrustning

Dator, kopieringsmaskin, mikrofilmläsare

Service

Det finns flera som ställer upp och hjälper till med olika uppgifter om så önskas

Priser

Det mesta sker ideellt

Historik, verksamhetsområde, inriktning

Arkivet och samlingarna handlar till 90 % om Asarums sockens historia i form av skrivet material i föreningens årsbok ”Asarumsdalen” och en fotosamling. Inriktningen går ut på att lära känna äldre tiders verksamhet och levnadssätt.

Arkivets omfång

I arkivet ingår äldre dokument och uppteckningar.
Tidsrymden bland handlingarna är från 1600-talet.

Register

På föreningens hemsida finns förteckningar och register över alla artiklar som
skrivits i årsboken sedan 1969.