Almundsryds hembygdsförening

Förutom hembygdsföreningens egna handlingar förvaras arkiv åt övriga lokala föreningar som så önskar. Hembygdsföreningen har bland annat ett fotoarkiv med omkring 1 200 äldre bilder. Årsböcker har getts ut varje år sedan 1945.

Kontakt

Postadress: c/o Elisabeth Augustsson, Siggamåla 3, 360 10 Ryd
Besöksadress: Sockenstugan, Kyrkogatan, Ryd
Telefon: 073-089 26 55 (Erik Svensson), 0459-803 47 (Wainy Holgersson)
E-post: eriksvensson86[snabel-a]gmail.se
Hemsida: www.almundsrydshbf.com
Öppettider: Efter överenskommelse

Personal

Kontaktpersoner:
Wainy Holgersson, sekreterare
Erik Svensson, intendent

Forskarplatser

Finns plats för max två personer på hembygdsföreningens kontor.

Service och utrustning

Dator och kopieringsmaskin

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Hembygdsföreningen bildades år 1935. Föreningen disponerar före detta Ryds köpings arkivlokal i sockenstugan. Geografiskt omfattar arkivet Almundsryds församling, men under åren 1953-1970 tillhörde även Härlunda församling kommunen.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Förutom hembygdsföreningens egna handlingar förvaras arkiv åt övriga lokala föreningar som så önskar, för närvarande:

 • Ryds Sportklubb
 • Ryds Folketshusförening
 • Ryds SPF
 • Ryds Tennisklubb
 • Ryds Amatörklubb
 • Hantverksgillet Rys

Exempel på upphörda föreningar och företag vars arkiv överlämnats till hembygdsföreningen:

 • Ryds Mejeriförening
 • Fiskevårdsföreningen S. Rimshult
 • Almundsryds Socialdemokratiska arbetarkommun
 • Almundsryds Kommunistiska Ungdomsklubb
 • Ryds Badanstalt
 • Ryds Glasbruk
 • Nya Hotellet

Hembygdsföreningen har gett ut årsböcker varje år sedan 1945, under många år med redovisning av torpinventeringar.

Hembygdsföreningen har ett fotoarkiv med omkring 1 200 äldre bilder, ett stort antal glasplåtar och en negativsamling med omkring 500 negativ från Sture Stammings tid som lokalskribent för Kronobergaren.

Register och sökingångar

Arkivförteckning och databas finns när det gäller fotoarkivet.