Forska i arkiv

Här tänker vi skriva en text med tips till forskare.

Hitta arkiv

Nationell ArkivDatabas

NAD är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik. Ett flertal institutioner publicerar även sökbara arkivförteckningar i NAD samt andra sökmedel. Det är Riksarkivet som förvaltar NAD.

Nationell ArkivDatabas (NAD)