Arkivkonferens i Karlskrona 5-6 oktober

Välkommen på arkivkonferens i Karlskrona 5-6 oktober 2017! Karlskrona kommun och Riksarkivet bjuder in till den årliga arkivkonferensen torsdagen den 5 oktober och fredagen den 6 oktober.

Arkivkonferensen ordnas varje år tillsammans med olika kommuner i Södra Sverige. Programpunkterna är framförallt intressanta för dig som arbetar med kommunarkiv.

Inbjudan riktar sig till arkivarier, arkivansvariga, arkivredogörare, arkivombud, registratorer och handläggare, politiker inom kommun och landsting samt även andra som är intresserade av arkivfrågor. Sprid gärna inbjudan vidare!

Anmälan sker till e-postadress kommunarkivet@karlskrona.se, senast den 22 september 2017.

Ladda ner inbjudan som Pdf:

Inbjudan arkivkonferens 20172

Styrelsemöte med Arkivförbund Sydost

Kallelse har skickats ut till ledamöter och ersättare.

Tid: Torsdagen den 24 augusti 2017, kl. 10.00
Plats: Korrö, 360 24 Linneryd


Samåkning: Ring Gun-Britt Ahlburg 0730-31 04 99
Förhinder: Meddela Marie Ulmhed 0470-413 78 eller e-post marie.ulmhed[snabel-a]vaxjo.se

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Rapporter
a) Ekonomi
b) Övrigt
5. Kursverksamhet
6. Studieresa
7. Avtal med Sydarkivera om hemsidan
8. Övriga frågor

Gemensam lunch efter styrelsemötet på Korrö. Meddela Marie Ulmhed om du vill ha fika och lunch och eventuellt behov av specialkost senast den 14 augusti.

Protokoll från förra styrelsemötet:
Protokoll styrelsen 2017-05-04 (Pdf)

Presskonferens Blekingearkivet 28 januari

Välkommen på presskonferens på Blekingearkivet imorgon, tisdagen den 28 februari kl 10.00!

Adress Ronnebyvägen 4 (Tingsgården), Bräkne-Hoby.

Ett brev från 1946 från en arg bonde i Ronneby inspirerade till den nyskrivna pjäsen Stenjätten.
Nu närmar sig premiären.

Träffa regissören Richard Turpin, teaterkonsulent Ingela Gånedahl och länsarkivchefen Per Lundin som berättar om bakgrunden och visar originalbrevet.

Planeringsdag 7 februari

Inbjudan har skickats ut till styrelseledamöter och ersättare. Representant från medlemsorganisationer som inte är representerade i styrelsen är välkomna att delta.

Praktiskt

Datum: 7/2 2017

Tid: 10:00-ca 14:00

Alla styrelseledamöter och ersättare är välkomna. Har du inte möjlighet att delta uppmanas du att utse annan deltagare till planeringsdagen. Representant från medlemsorganisationer som inte är representerade i styrelsen är välkomna att delta.

Anmälan: till Kerstin Johansson tel 0470/41370, kerstin.johansson@vaxjo.se eller Marie Ulmhed 0470/41378, marie.ulmhed@vaxjo.se senast den 1februari.

Plats: Rosenholm, Karlskrona

Hitta hit: Museets öppna magasin ligger på Skrädderivägen på Rosenholmsområdet. Följ skyltar ”Blekinge museum” längs Vaktvägen. Buss nr 5 Nättraby-Centrum trafikerar. Hållplats finns på Arenavägen. Följ sedan skyltar.  Har du svårt att hitta ring gärna Kerstin, Mari eller Karin Nilsson 0455/304968

Program för planeringsdagen

9: 30 – 10:00 Fm kaffe
10:00 Planering av verksamheten för 2017
12:00 Lunch
13:00 Fortsatt planering

Inför årsmötet 2017

Målsättningen med planeringsdagen är att förbereda årsmötet för Arkivförbund Sydost och att ta fram en verksamhetsplan för 2017. Verksamhetsplan ska innehålla kursplanering för 2017 med ansvarig för resp. kurs. Det är viktigt att vi som representerar medlemsorganisationer tar upp frågor och önskemål som är aktuella på arkivområdet.

Fundera på vilka kurser som behövs för arkivområdet? Vad behövs i just din organisation?

Inför årsmötet ska ett antal dokument upprättas:

 • Årsberättelse (planeringsdag)
 • Resultat- och balansräkning (kassören)
 • Revisionsberättelse (revisorerna)
 • Verksamhetsplan (planeringsdag)
 • Budget (kassören)

Valberedning

Valberedningen kallas för att förbereda valen inför 2016.

Styrelsemöte

Styrelsemöte under dagen

Dagordning för styrelsemötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Skrivelser
 5. Rapporter
  1. Ekonomi
  2. Kurs Tidens tand
 6. Avtal med Sydarkivera om hemsidan
 7. Släktforskning Sydost
 8. Träff för studieförbund, hembygdsföreningar med flera med information om arkivfrågor
 9. Arkivveckan 16-18 maj 2017
 10. Övriga frågor

Välkomna till en givande planeringsdag!

Arkivens dag i Kronoberg

arkivens-dagArkivens Dag i Ljungby

Plats: Ljungby Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby.  kl. 11-15
Tema: Välkommen hem till mig!
Kontakt: Anna-Lena Ljungberg,
Telefon: 0372-78 91 22,
E-post: anna-lena.ljungberg[snabel-a]ljungby.se.

Se och hör bilder och ljudupptagningar med hemkänsla från kommunarkivets samlingar
Välkomna

Ljungby Kommunarkiv

Arkivens Dag på Bolmsö

Plats: Bolmsö Församlingshem kl. 14-17
Kontakt: Solveig Carlsson, ordförande
Telefon: 0372-91 000
E-post: Solveig.carlsson[snabel-a]bolmso.se

Utställningen Bolmsö 100 år visas.

Välkomna
Bolmsö Hembygdsförening

Arkivens Dag i Kosta

Plats: Museet Gamla Kosta vid Kosta glasbruk kl. 10-15
Kontakt: Berne Karlsson, arkivarie
Telefon: 0478-50 215 eller 070-603 02 15
E-post: berne.kosta[snabel-a]gmail.com

Arkivet öppet utan särskilt tema.

Välkomna
Ekeberga Hembygdsförening

Arkivens Dag i Södra Sandsjö

Plats: Södra Sandsjö församlingshem, Sandsjövägen 13, Dångebo  kl. 11-14
Kontakt: Ulrika Linde, kassör
Telefon: 070-219 23 40
E-post: sodrasandsjohf[snabel-a]hotmail.com

Arkivet öppet utan särskilt tema.

Välkomna
Södra Sandsjö Hembygdsförening

Arkivens Dag i Hovmantorp

Hovmantorp/Furuby Hembygdsförening
Plats: Biblioteket i Hovmantorp, Storgatan 46 Hovmantorp kl. 13 -15
Kontakt: Kerstin Gynnerstedt
Telefon: 0470-192 17
E-post: kerstin.gynnerstedt[snabel-a]gmail.com

Arkivet öppet utan särskilt tema

Välkomna
Hovmantorp/Furuby Hembygdsförening

Arkivens dag i Växjö

Välkomna till Kulturarvscentrum Småland på Arkivens dag!

Program

arkivens-dag11:30 Visning av Växjö kommunarkivs och Kronobergsarkivets arkivlokal

12:00 Anders Bengtsson, konstantikvarie på Kulturparken Småland, visar konst från Kronobergs län

12:30 Visning av Kulturparken Smålands öppna magasin

13:00 ”Hembygdslitteratur: en viktig lokal historisk dokumentation” med Kjell Gustafsson, ordförande i Kronobergs läns hembygdsförbund

13:30 Lennart Carlsson från Smålands musikarkiv spelar musik från arkivets samlingar

14:00 Visning av Växjö kommunarkivs och Kronobergsarkivets arkivlokal

14:30 ”Vislanda och järnvägen” med Bertil Olsson, ordförande i Vislanda hembygdsförening

14:30 Visning av Kulturparken Smålands öppna magasin 15:00 Lennart Carlsson från Smålands musikarkiv spelar musik från arkivets samlingar

Dessutom utställningar och information från Växjö kommunarkiv, Kulturparken Småland, Kronobergsarkivet, Smålands musikarkiv, Region Kronoberg, Kommunalförbundet Sydarkivera med flera. Kronobergs genealogiska förening finns på plats och informerar om släktforskning.

Öppet 11-16 på Kulturarvscentrum Småland,  Sandvägen 15, Växjö

Styrelsemöte 13 oktober

Kallelse har skickats ut till styrelsemöte med Arkivförbund Sydost torsdagen den 13 oktober kl. 10.00 i Bräkne-Hoby.

OBSERVERA! Plats har ändrats. Styrelsemötet i december hålls i Älmhult.

Dagordning:

1. Öppnande
2. Justerare
3. Dagordning
4. Skrivelser
5. Rapporter
a/ Ekonomi
b/ Kurser
6. Avtal med Sydarkivera om hemsidan
7. Övriga frågor
8. Avslutning

Förhinder anmäles till Marie Ulmhed 0470-413 78 eller marie.ulmhed@vaxjo.se

För samåkning kontakta Marie se ovan.

Protokoll från styrelsens möte 2016-08-25

Styrelsemöte 25 augusti

Kallelse har skickats till ledamöter och ersättare i arkivförbundets styrelse. Sammanträdet är dem 25 augusti på Blekinge museum i Karlskrona.

10.30 Kaffe i grevens salong (1700-tal)
11.00 Styrelsemöte
12.00 Lunch

Hitta till Blekinge museum, Borgmästaregatan 21 (Fisktorget), Karlskrona:

Utflykt till Aspö

Efter middagen guidar Björn Petterson de som vill åka med till Aspö. Resan sker i egna bilar (samåkning).

Färja mot Aspö avgår 13.30 för er som vill se Drottningskärs kastell och/eller Museum för Rörligt Kustartilleri (öppet 10-16) enligt tidtabell.

Anmälan

Anmälan är obligatorisk både till styrelsemötet och Aspöresan.

Anmäl dig till Kerstin Johansson.
Telefon: 0470-413 70
E-post: kerstin.johansson[snabel-a]vaxjo.se

Undrar du över något tag kontakt med Karin Nilsson 0455-30 49 68

För samåkning kontakta Kerstin.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Justerare
 3. Dagordning
 4. Skrivelser
 5. Rapporter
 6. Nästa styrelsemöte
 7. Nya frågor
 8. Avslutning